உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் Dubsmash செய்யும் பெண்!

டப்ஸ்மேஷ் பெண்களை அடிமையாக்கி ஆட்டி படைத்து வருகின்றது. பொது இடங்களில் கூட டப்ஸ்மேஷிற்காக சிலர் ஆடுவதை, நடிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம்..

இப்படி இவர்களின் திறமையை பார்த்து சிலரை பாராட்டுகின்றனர், சிலரை விமர்சிக்கின்றனர்.

இந்த பெண் உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் Dubsmash செய்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *